image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể

* Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể

 1. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

- Địa chỉ: Quốc lộ 62, Khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thoại: (0272) 3844 954

- Email: mttqvntanthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo:

 

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Chung

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3844 954

- Điện thoại di động: 0918 367 012

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Tươi

- Điện thoại cơ quan : (0272) 3844 954

- Điện thoại di động: 0359299929

2. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

- Địa chỉ: Đường 2 tháng 9,  Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thoại: (0272) 3941 459 – 3844 952

- Email: ldldtanthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo:

 

1. Chủ tịch: Trần Thanh Phong

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3941 459

- Điện thoại di động: 0983 844 754

2. Phó Chủ tịch: Lê Thị Tuyết

- Điện  thoại cơ quan: (0272) 3844 952

- Điện thoại di động: 0986610399

3. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

- Địa chỉ: Quốc lộ 62, Khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thoại: (0272) 3844 050

- Email: hlhpntanthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo:

1. Chủ tịch: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

- Điện thoại: 0989 610 601

4. HỘI NÔNG DÂN

- Địa chỉ: Quốc lộ 62, Khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thoại: (0272) 3844 997

- Email: hndtanthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo

 

1. Chủ tịch: Trần Thanh Hiền

- Điện thoại di động: 0817776403

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Dính

- Điện thoại di động: 

5. HỘI CỰU CHIẾN BINH

- Địa chỉ: Quốc lộ 62, Khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh

- Điện toại: (0272) 3844 080

- Email: hccbtanthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo

 

1. Chủ tịch: Trần Văn Lành

- Điện thoại di động: 0983361422

2. Phó Chủ tịch: Hà Minh Tấn

- Điện thoại di động: 0917 731 576

3. Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kiểm tra: Dương Văn Hiệp

- Điện thoại di động: 0918 897 831

6. HUYỆN ĐOÀN

- Địa chỉ: Quốc lộ 62, Khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh

- Số điện thoại: (0272) 3844 246

- Email: hdtthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo

 

1. Bí thư: Bùi Thị Thúy An

- Điện thoại di động: 0948890899

2. Phó Bí thư: Võ Tiền Phong

- Điện thoại di động: 0947347131

* Các phòng ban chuyên môn huyện

1. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

- Địa chỉ: Quốc lộ 62, Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thoại: (0272) 3844 431

- Fax: (0272) 3844 965

- Thư điện tử: tanthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo

 

1. Chánh Văn phòng: Dương Thị Dung

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3844 139

- Điện thoại di động: 0965456869

2. Phó Chánh Văn phòng: Trần Thái Tòng

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3844 141

 - Điện thoại di động: 0982644916

3. Phó Chánh Văn phòng: Lê Quốc Khánh

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3844 881

- Điện thoại di động: 0918203620

4. Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Chí Nguyện

- Điện thoại: 0919 821 222

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Chức năng:

Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND huyện về hoạt động của HĐND và UBND huyện; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND huyện, các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận TN và TKQ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp công dân và hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân; tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng QLNN về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; SKSS; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; ANTP; BHYT; DS-KHHGĐ; tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng QLNN về công tác dân tộc, công tác ngoại vụ. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Văn phòng HĐND và UBND huyện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND huyện:

a) Giúp HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, sáu tháng và năm; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

b) Phục vụ Thường trực HĐND điều hành công việc chung của HĐND huyện, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, nội quy kỳ họp HĐND; giúp Thường trực HĐND giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện; phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND trong hoạt động đối ngoại.

c) Giúp Thường trực HĐND huyện xây dựng chương trình, nội dung, chuẩn bị tài liệu và tổ chức phục vụ kỳ họp HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND và Ban của HĐND huyện.

d) Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND, Ban của HĐND huyện xây dựng báo cáo công tác; tham mưu, phục vụ Ban của HĐND thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án; giúp Thường trực HĐND hoàn thiện các dự thảo nghị quyết của HĐND huyện.

e) Tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện trong hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nghị quyết về giám sát.

g) Phục vụ Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân gửi đến HĐND, Thường trực HĐND huyện; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

h) Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân gửi đến cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét giải quyết.

i) Phục vụ Thường trực HĐND huyện tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, Pháp lệnh và dự thảo văn bản QPPL khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

k) Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND huyện thực hiện việc bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

l) Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND huyện giải quyết công việc giữa hai kỳ họp HĐND huyện; giúp Ban của HĐND huyện thẩm tra các văn bản do UBND huyện trình giữa hai kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

m) Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND huyện, Ban của HĐND huyện tổ chức các cuộc họp giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND huyện, các xã, thị trấn.

n) Tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND huyện giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cùng cấp và cấp trên.

o) Được ký văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Thường trực HĐND huyện; được quyền đề nghị hoặc yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện, các xã, thị trấn phối hợp thực hiện nhiệm vụ; được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cho HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện hoạt động theo quy định.

p) Tham mưu, giúp HĐND huyện lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm; tổ chức thực hiện dự toán; quản lý kinh phí hoạt động của HĐND huyện. Bảo đảm điều kiện hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện; thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND huyện theo quy định.

2. Tham mưu, phục vụ hoạt động của UBND huyện:

a) Trình UBND huyện ban hành: Quy chế làm việc của UBND huyện; văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

b) Trình Chủ tịch UBND huyện ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền và theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

c) Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện: tổng hợp đề nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan; kiến nghị với Chủ tịch UBND huyện đưa vào chương trình, kế hoạch công tác những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành hoặc giao cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản; xây dựng, trình UBND, Chủ tịch UBND huyện ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác; theo dõi, đôn đốc các các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp xã thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện; kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác; kịp thời báo cáo, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện.

d) Phục vụ hoạt động của UBND huyện: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, phục vụ các cuộc họp của UBND huyện; thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo; theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện; tổ chức công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

đ) Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau: triệu tập, chủ trì các cuộc họp; chỉ đạo, kiểm tra công tác đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc và HĐND, UBND các xã, thị trấn; thực hiện nhiệm vụ trước HĐND huyện; cải cách hành chính, duy trì kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính nhà nước ở huyện, các xã, thị trấn.

e) Tiếp nhận, xử lý, trình UBND, Chủ tịch UBND huyện giải quyết những văn bản, hồ sơ do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi, trình (văn bản đến); quản lý, sử dụng con dấu của UBND huyện; phát hành văn bản của UBND, Chủ tịch UBND huyện: lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của UBND, Chủ tịch UBND huyện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của UBND, Chủ tịch UBND huyện; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND huyện để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành.

g) Thực hiện chế độ thông tin: tổ chức quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; quản lý, vận hành mạng tin học của UBND huyện, Trang Thông tin điện tử huyện và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành với UBND tỉnh.

h) Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng QLNN về công tác dân tộc, công tác ngoại vụ.

i) Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND huyện; phục vụ các chuyến công tác, làm việc, tiếp khách của UBND, Chủ tịch UBND huyện.

k) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ hành chính văn phòng đối với công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn.

l) Thực hiện chức năng QLNN về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

3. Quản trị nội bộ:

a) Tổ chức thực hiện các văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện; tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi đến Văn phòng HĐND và UBND huyện; ban hành và quản lý văn bản của Văn phòng HĐND và UBND huyện theo quy định.

b) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện việc quản lý vị trí việc làm, biên chế, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng HĐND và UBND huyện theo quy định.

c) Quản lý và chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, tài chính, tài sản được giao theo quy định.

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

2. PHÒNG NỘI VỤ

- Địa chỉ: Quốc lộ 62,  Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh

- ĐT/Fax: (0272) 3844 287

- Thư điện tử: pnvtanthanh@longan.gov.

Thông tin về lãnh đạo

 

1. Trưởng phòng: Trương Văn Sánh

- Điện thoại: 0843439496

2. Phó Trưởng phòng: Đặng Thị Ngọc Lan

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3844 287

- Điện thoại di động: 0949075177

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

  Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

  Phòng Nội vụ có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lâp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua – khen thưởng.

3. PHÒNG TƯ PHÁP

- Địa chỉ: QL62, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thoại: (0272) 3844 721

- Thư điện tử: tptanthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo

- Trưởng phòng: Đặng Ngọc Trang

- Điện thoại di động: 0913630455

- Phó Trưởng phòng : Trần Vũ Phong

- Điện thoại: (0272) 3844 721

- Điện thoại di động: 0387876066

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Chức năng

1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành nghị quyết, quyết định, quy hoạch kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện: chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực tư pháp; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch và các văn bản khác trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.

5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

a) Phối hợp xây dựng nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện chủ trì xây dựng;

b) Thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định pháp luật.

6. Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

a) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương;

c) Tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện.

7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

a) Là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân huyện tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân huyện ban hành;

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định;

c) Kiểm tra, xử lý đối với các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành nhưng không được ban hành bằng hình thức nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc quyết định của Ủy ban nhân dân; văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc chức danh khác ở cấp xã ban hành có chứa quy phạm pháp luật.

8. Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

a) Là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định pháp luật;

b) Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện.

9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

b) Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện;

d) Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định pháp luật;

đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn theo quy định pháp luật;

e) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

10. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; là cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật.

12. Về quản lý và đăng ký hộ tịch.

a) Giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn;

b) Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);

c) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định;

d) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật.

13. Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy định pháp luật.

14. Về chứng thực.

a) Thực hiện chứng thực bản sao giấy, bản sao điện tử từ bản chính, chứng thực chữ ký (bao gồm cả chữ ký người dịch) và chứng thực hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Phòng Tư pháp theo quy định của pháp luật;

b) Quản lý, sử dụng Sổ chứng thực, khai thác cơ sở dữ liệu chứng thực; lưu trữ Sổ chứng thực, hồ sơ chứng thực theo quy định pháp luật;

c) Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ đối với công chức Tư pháp - hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc chứng thực bản sao giấy, bản sao điện tử từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch: quản lý, sử dụng Sổ chứng thực; lưu trữ sổ chứng thực, hồ sơ chứng thực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định pháp luật.

15. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

a) Giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;

b) Đề xuất Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

16. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo quy định pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

17. Giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định pháp luật.

18. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng Tư pháp.

19. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp.

20. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

21. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Tư pháp theo quy định pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính của Phòng Tư pháp theo quy định pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật.

4. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

-Địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh

-Điện thoại: (0272) 3844 039

-Thư điện tử: ptnmttanthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo

 

1. Trưởng phòng:  Nguyễn Thanh Trúc

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3845 140

 - Điện thoại di động: 0949409059

2. Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Quân

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3845 139

- Điện thoại di động: 0918897874

3. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Fomal

- Điện thoại cơ quan: (0272)

- Điện thoại di động: 0972009398

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

  Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức , biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

5. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

- Địa chỉ: QL62, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thoại: (0272) 3844 128

-Thư điện tử: pvhtttanthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo

 

1. Trưởng phòng: Trần Lưu Niệm                           

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3845 578

- Điện thoại di động: 0918371757

2. Phó Trưởng phòng:  Trần Văn Nhơn 

- Điện thoại cơ quan: (0722) 3845166

- Điện thoại di động:  0858194117

Chức năng:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; báo chí, xuất bản, in và phát hành, phát thanh, thông tin điện tử, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông); thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1.Về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện: Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo trung hạn và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo phân công.

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

d) Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng và hướng dẫn xét tặng danh hiệu gia đình, ấp - khu phố văn hóa; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể; quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát huy giá trị tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

e) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về lễ hội, kinh doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ vũ trường, hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

f) Tiếp nhận và có văn bản trả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện của thư viện cấp xã, thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có trụ sở trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

g) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn.

h) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật.

i) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

j) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

k) Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin.

2. Về lĩnh vực thông tin và truyền thông

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện: Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm lĩnh vực thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo phân công.

c) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

d) Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

e) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

f) Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.

g) Giúp Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống thông tin cơ sở và truyền thanh - truyền hình cấp huyện tại địa phương; tổ chức cung cấp thông tin; quản lý nội dung thông tin cơ sở tại địa phương.

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

i) Tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

j) Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các điểm phục vụ bưu chính, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm photocopy trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

k) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực thông tin và truyền thông cho cán bộ, công chức xã, thị trấn.

l) Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

m) Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

3. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

5.Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

6.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

6. THANH TRA

- Địa chỉ: Số 1, đường Lê Văn Trầm, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thoại: (0272) 3844 159

-Thư điện tử: ttrtanthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo

1. Chánh Thanh tra: Nguyễn An Toàn

- Điện thoại: (0272) 3844 900

- Điện thoại di động: 0918 894 549

Chức năng nhiệm vu, quyền hạn:

  Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

  Thanh tra huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

7. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-Đ ịa chỉ: Đường 2 tháng 9, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thoại: (0272) 3844 140

- Fax: (0272) 3844 140

- Thư điện tử: pldtbxhtanthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo

 

1. Trưởng phòng: Võ Hoàng Vũ

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3941 260

- Điện thoại di động: 0919506343

2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Tuyền

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3844 807

- Điện thoại di động: 0982844698

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý Nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

8. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

- Địa chỉ:QL62, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thoại: (0272) 3844 132 - 3844 202

- Fax: (0272) 3941 831

- Thư điện tử: pkthttanthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo

1. Trưởng phòng: Phạm Trọng Cường

- Điện thoại: 0989 720 655

2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Chắn

- Điện thoại: 0989 686 857

3. Phó Trưởng phòng: Phạm Nhật Tiến

- Điện thoại: 0913154914

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn:

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của sở Công thương, sở Xây dựng, sở Giao thông vận tải, sở Khoa học công nghệ.

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng độ thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học công nghệ.

9. PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH

- Địa chỉ: Số 2 Đường Lê Văn Trầm, Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thoại: (0272) 3844 149

- Fax: (0272) 3844 149

- Thư điện tử: ptckhtanthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo

 

1. Trưởng phòng: Ngô Hoàng Dũng

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3941 795

- Điện thoại di động: 090991997

2. Phó Trưởng phòng: Lê Hoàng Em

- Điện thoại di động: 0944315393

3. Phó Trưởng phòng: Huỳnh Thị Thu Tư

- Điện thoại di động: 0949653456

Chức năng 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; quy hoạch trên địa bàn huyện; kế hoạch và đầu tư; đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính – ngân sách của Sở Tài chính và lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện:

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện: Dự thảo quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tài chính - ngân sách thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo phân công.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các chương trình, kế hoạch và các văn bản khác trong lĩnh vực tài chính - ngân sách sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân sách trên địa bàn.

3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

4. Là đơn vị đầu mối tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình Ủy ban nhân dân huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp của nhà nước thuộc huyện.

6. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

7. Chủ trì tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách do Ủy ban nhân dân huyện quản lý (trừ trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có quy định khác) và dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách Ủy ban nhân dân cấp xã khi có đề nghị bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để trình cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn.

8. Quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và phân cấp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thẩm định, có ý kiến đối với các nhiệm vụ do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc huyện xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; tổ chức thực hiện các quyết định về hình thành, sử dụng, xử lý tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc huyện giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Làm chủ tài khoản tạm giữ quản lý số tiền thu được từ xử lý, khai thác tài sản công theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện tiếp nhận kê khai giá theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự và thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá của nhà nước theo quy định của pháp luật.

11. Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

12. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, đầu tư, giá thị trường với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài chính theo quy định.

13. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài chính - ngân sách; giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài chính - ngân sách theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

15. Cấp phát, thanh toán, thẩm định quyết toán kinh phí cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

10. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Địa chỉ: Đường 2 tháng 9, Khu phố 4, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thoại: (0272).3844 124.

- Thư điện tử: pgddttanthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo

 

1. Trưởng phòng: Cao Văn Vững

- Điện thoại di động: 0913623308

2. Phó Trưởng phòng: Trần Quang Hoàng

- Điện thoại di động: 0988 666 800

3. Phó Trưởng phòng: Lê Văn Nghiêm

- Điện thoại di động: 0917454279

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn:

  Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện,  chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

11. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Địa chỉ: Quốc lộ 62, Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thoại: (0272) 3844 263

- Fax: (0272) 3941 863

- Thư điện tử: pnnptnttanthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo

 

1. Trưởng phòng: Mai Văn On

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3941 883

- Điện thoại di động: 0918085698

2. Phó Trưởng phòng: Trần Thị Kham Ly

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3844 263

- Điện thoại di động: 0915478199

2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đoàn

- Điện thoại di động: 0976229848

Chức năng:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề, ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các nội dung nhiệm vụ về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định;

b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực, chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

4. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn huyện.

5. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về đê điều và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nơi có để tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng tuần tra canh gác đê; quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, khắc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra đối với đê điều theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

6. Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, công trình nuôi trồng thủy sản, công trình cấp, thoát nước nông thôn, công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

7. Đầu mối tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, hợp tác xã và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; bảo hiểm nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất và an sinh nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn.

8. Tổ chức hoạt động thống kê, kê khai phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, diễn biến rừng; thống kê, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thủy lợi; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

9. Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; vật tư nông, lâm nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

11. Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống thiên tai và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện theo quy định.

12. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

13. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật.

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý cho công chức cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

15. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

16. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

17. Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng, chống thiên tai; bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chống sa mạc hóa; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

18. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

19. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài sản, các phương tiện làm việc, tài chính và ngân sách được giao; quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

* Cơ quan khác

1. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

- Địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thoại, fax: (0272) 3844 842

Thông tin về lãnh đạo

 

1. Giám đốc: Nguyễn Thành Kha

- Điện thoại di động: 0942701508

2. Phó Giám đốc: Trương Thanh Bình

- Điện thoại di động: 0918927924

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Long

-  Điện thoại di động: 0913644510

2. TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THANH

- Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thoại: (0272) 3844 747

- Fax: (0272) 3941 359

- Thư điện tử: ttvhtttanthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo

 

1. Giám đốc: Nguyễn Văn Minh

- Điện thoại di động: 0835835828

2. Phó Giám đốc: Lê Thị Bích Ca

- Điện thoại di động: 0816732007

3. Phó Giám đốc: Huỳnh Văn Trung

- Điện thoại di động: 0978931239

3. TRUNG TÂM Y TẾ

- Địa chỉ: Đường tỉnh 829, Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thọai: (0272) 3844 147

- Fax: (0272) 3844 624

- Thư điện tử: ttyttthanh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo

 

1. Giám đốc: Lưu Quốc Lớn

- Điện thoại di động: 0916 434 487

2. Phó Giám đốc: Đinh Quang Tân

- Điện thoại di động: 0918892151

3. Phó Giám đốc: Trần Minh Hiếu

- Điện thoại di động: 0913 844 785

4. TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ

- Địa chỉ: Đường 30 tháng 4, Khu phố 4, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thọai: (0272) 3844 358

Thông tin về lãnh đạo

 

1. Giam đốc: Trương Thanh Nhàn  

- Điện thoại di động: 0812038079

2. Phó Giám đốc: Lê Thị Ngọc

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3941 358

- Điện thoại di động: 0918 430 123

5. CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TÂN THẠNH

- Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh

- Điện thoại: (0272) 3941 703

Thông tin về lãnh đao:

 

- Giám đốc: Nguyễn Văn Hiền

- Điện thoại di động: 0946939477

- Phó Giám đốc: Phạm Ngọc Tuân

- Điện thoại di động: 0947677195

6. TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

1 Giám đốc: Võ Văn Tài

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3935 969

 - Điện thoại di động: 0919844969

2. Phó giám đốc: Hồ Duy Thanh

- Điện thoại cơ quan: (0272) 3845455

 - Điện thoại di động: 0798636595

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh