image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Xã, thị trấn

1. XÃ TÂN LẬP

- Địa chỉ: Ấp Kênh Nhà Thờ, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

- Điện thoại: (0272) 3948335 - (0272) 3948700

- Thư điện tử: ubndtanlap@longan.gov.vn

Thông tin chung về Đảng ủy-HĐND-UBND

* Đảng ủy

-Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Văn Kiển

-Điện thoại: (0272) 3948 700

- Điện thoại di động: 0949225334

-Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: Lê Thị Tuyết Thư

-Điện thoại: 0857457041

* Hội đồng nhân dân

- Phó Chủ tịch HĐND: Đặng Thủy Lệ

Điện thoại: 0943.511.544

* Ủy ban nhân dân

- Chủ tịch UBND: Võ Văn Điền

+ Điện thoại: (0272) 3948.448 – 0817775494

+ Email: dienvv@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND (VX) : Nguyễn Mạnh Cang

+ Điện thoại: 0816261186

+ Email: cangnm@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch (KT) UBND: Trần Minh Nghĩa

+ Điện thoại: 0832789030

+ Email: tranminhnghia@longan.gov.vn

2. XÃ HẬU THẠNH TÂY

- Địa chỉ: Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh Tây, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An.

 -Điện thoại: (0272) 3846944 - (0272) 3846 028

- Fax: 3846 941

- Thư điện tử: ubndhauthanhtay@longan.gov.vn

Thông tin chung về Đảng ủy-HĐND-UBND

* Đảng ủy:

- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: Trần Thị Kim Duyên.

- Điện thoại: 0969992525

- Phó Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Văn Thuân

- Điện thoại: 0937410091

* Hội đồng nhân dân  

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Ngọc Đỉnh

- Điện thoại: 0908464861

* Ủy ban nhân dân

- Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Sinh

+ Điện thoại: 0988262333

+ Email: nvsinh@longan.gov.vn

 

- Phó Chủ tịch UBND (VX): Nguyễn Ngọc Lanh

+ Điện thoại: 0832789126

+ Email: lanhnv@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND (KT): Lê Văn Nghệ

+ Điện thoại: 0918884863

+ Email: levannghe@longan.gov.vn

3. XÃ TÂN HÒA

- Địa chỉ: Ấp Văn phòng, xã Tân Hòa, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An.

- Điện thoại: (0272) 3945 185 - (0272) 3945237- (0272) 3945247

- Thư điện tử: ubndtanhoa@longan.gov.vn

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND

* Đảng ủy

 

- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: Võ Minh Dương

+ Điện thoại: 0918897799

- Phó Bí thư Đảng ủy: Huỳnh Thanh Long

+ Điện thoại: 0984711465

* Hội đồng nhân dân

 

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thanh Phương

+ Điện thoại: 0837897799

+ Email: phuongnt@longan.gov.vn

* Ủy ban nhân dân

 

- Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Hùng

+ Điện thoại: 0819927799

+ Email: hung_nv@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND (KT): Lê Em

+ Email: eml@longan.gov.vn

+ Di động: 0945226519

- Phó Chủ tịch UBND (VX): Huỳnh Thanh Sang

+ Điện thoại: 0946757070

+ Email: huynhthanhsang@longan.gov.vn

4.XàTÂN NINH

- Địa chỉ: Ấp Bằng Lăng, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

- Điện thoại: (0272) 3815 031 - (0272) 3815 150

- Fax: (0272) 3815 150

- Thư điện tử: ubndtanninh@longan.gov.vn

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND

* Đảng ủy:

- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: Võ Văn Chương

- Điện thoại: (0272) 3815 801

- Điện thoại di động: 0944032972

- Phó Bí thư Đảng ủy: Phạm Văn Hải

- Điện thoại di động: 0985588820

* Hội đồng nhân dân:

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thanh Sang

- Điện thoại di động: 0838714692

* Ủy ban nhân dân:

 

- Chủ tịch UBND: Đoàn Văn Liệt

+ Điện thoại: 0949398489

+Email: lietdv@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND (KT) : Nguyễn Văn Luôn

+ Điện thoại: 0834114151

+ Email: luonnv@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND (VX): Âu Hoàng Vũ

+ Điện thoại: 0948444788

+ Email: vuah@longan.gov.vn

5. XÃ NHƠN HÒA

- Địa chỉ: Ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

- Điện thoại: (0272) 3941 856 - 3941 956 - 3844 015

- Thư điện tử: ubndnhonhoa@longan.gov.vn

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND

* Đảng ủy:

 

- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Việt

+ Điện thoại: (0272) 3941 856 - 0832699904

- Phó Bí thư Đảng ủy: Trần Thị Trúc Mai

+ Điện thoại: (0272) 3941 956 - 0824146062

* Hội đồng nhân dân:

 

- Phó Chủ tịch HĐND: Lưu Văn Phon

+Điện thoại: (0272) 3941 956 - 0813719014

* Ủy ban nhân dân:

 

- Chủ tịch UBND: Du Đức Hùng

+ Điện thoại: (0272) 3941 800 - 0917700315

+ Email: hungdd@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND: Ngô Phước Xuyên

+ Điện thoại: 0912127477

+ Email: xuyennp@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND: Phan Thị Tuyết Trinh

+ Điện thoại: (0272) 3844 015 - 0972359495

6. XÃ TÂN BÌNH

- Địa chỉ: ấp Xóm Than, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

- Điện thoại: (0272) 3845 507- (0272) 3844 198

- Thư điện tử: ubndtanbinh@longan.gov.vn

Thông tin về lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND

* Đảng ủy:

 

- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: Trần Quang Thơm

+ Điện thoại: 

- Phó Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Văn Tươi

+ Điện thoại: 0917753578

+ Email: tuoinv@longan.gov.vn

* Hội đồng nhân dân:

 

- Phó Chủ tịch HĐND: Võ Ngọc Vi

+ Điện thoại: 0948877872

- Điện thoại: (0272) 3845 507

* Ủy ban nhân dân:

 

 

- Quyền Chủ tịch UBND: Lưu Thanh Nga

+ Điện thoại: 0948.444.770

+ Email:  luuthanhnga@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND (VX): Nguyễn Văn Vẹn

+ Điện thoại: 0847944079

+ Email: nguyenvanven@longan.gov.vn

7. XÃ NHƠN NINH

- Địa chỉ: Khu dân cư ấp Tân Long, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

- Điện thoại: (0272) 3815 281 - (0272) 3815 302

- Thư điện tử: ubndnhonninh@longan.gov.vn

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND

* Đảng ủy:

- Bí thư Đảng ủy: Võ Thanh Phương

- Điện thoại: 0949944879

- Phó Bí thư: Nguyễn Văn Phương

- Điện thoại: 0918527016 

* Hội đồng nhân dân:

 

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Tấn Tài

+ Điện thoại: 0984840737

* Ủy ban nhân dân:

 

- Chủ tịch UBND: Phan Thanh Châu

+ Điện thoại: 0368107067

+ Email: chaupt@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND (KT) : Huỳnh Văn Hồng Phim

+ Điện thoại: 0335644175

+ Email: phimhvh@longan.gov

- Phó Chủ tịch UBND (VX) : Lê Văn Bạch

+ Điện thoại: 0948444696

+ Email: bachlv@longan.gov.vn

8. XÃ BẮC HÒA

- Địa chỉ: Ấp Hòa Hưng, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

- Số điện thoại: (0272) 3935 283 - (0272) 3846 025

- Thư điện tử: ubnbbachoa@longan.gov.vn

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND

* Đảng ủy:

- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thanh Quang

- Điện thoại: 0975 693 694

- Phó Bí thư: Nguyễn Văn Giác

- Điện thoại: 0388168322

* Hội đồng nhân dân:

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thị Thúy Liễu

- Điện thoại: 0979844260

* Ủy ban nhân dân:

 

- Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Trung

+ Điện thoại: 0949653457

+ Email: nguyenvantrung@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND (KT): Nguyễn Kim Châu

+ Điện thoại: 0902830225

+ Email: nguyenkimchau@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND (VX): Trịnh Thị Ngọc Lý

+ Điện thoại: 0346345535

+ Email: lyttn@longan.gov.vn

9. XÃ HẬU THẠNH ĐÔNG

- Địa chỉ: Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

- Điện thoại: (0272) 3846 405 - 3846 987

- Thư điện tử: ubndhauthanhdong@longan.gov.vn

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND

* Đảng ủy:

 

- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Phơ

+ Điện thoại: 0918858746 – 0765296999

+ Email: phonv@longan.gov.vn

- Phó Bí thư Đảng ủy:  Nguyễn Văn Phương

+ Điện thoại: 0972747449

* Hội đồng nhân dân:

- Chủ tịch HĐND: Đỗ Văn Sy

- Điện thoại: 0919 226 965

* Ủy ban nhân dân:

 

- Phó Chủ tịch UBND (KT): Phan Công Tính

+ Điện thoại: 0935192373 - 0916823973

+ Email: phancongtinh@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND (VX): Nguyễn Thị Mỹ Miều

+ Điện thoại: 0976945454

+ Email: mieuntm@longan.gov.vn

10. THỊ TRẤN TÂN THẠNH

- Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

- Điện thoại: (0272) 3844 389 -  (0272) 3844 160

- Thư điện tử: ubndtttanthanh@longan.gov.vn

Thông tin chung về Đảng ủy-HĐND-UBND

* Đảng ủy:

 

- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: Trần Kim Oanh 

+ Điện thoại: 0919488588

- Phó Bí thư Đảng ủy: Dương Thị Bích Tuyền

+ Điện thoại: 0848005137

* Hội đồng nhân dân:

 

- Phó Chủ tịch HĐND: Trương Thanh Sang

+ Điện thoại: 0983844245

* Ủy ban nhân dân:

 

- Chủ tịch UBND: Lê Minh Tuấn

+ Điện thoại: 0983765435

+ Email: leminhtuan@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND (KT): Nguyễn Minh Luân

+ Điện thoại: 0832599907

+ Email: nguyenminhluan@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND (VX): Nguyễn Ngân Giang

+ Điện thoại: 0983516511

+ Email: nguyenngangiang@longan.gov.vn

11. XÃ KIẾN BÌNH

- Địa chỉ: Ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

- Số điện thoại: (0272) 3844 806.

- Thư điện tử: ubndkienbinh@longan.gov.vn

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND

* Đảng ủy:

 

- Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Chí Thành

+ Điện thoại: 0974019138

- Phó Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Thị Hồng Gấm 

+ Điện thoại: 0915877045

* Hội đồng nhân dân:

 

 

- Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thị Ngọc Hân

+ Điện thoại: 0353012565

* Ủy ban nhân dân:

 

- Chủ tịch UBND: Trần Thanh Hưng

+ Điện thoại: 0915640564

+ Email: tranthanhhung@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND (KT): Lê Văn Gặp

+ Điện thoại:  0946071767

+ Email:gaplv@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND (VX): Nguyễn Thị Ngọc Lệ

+ Điện thoại: 0856794479

+ Email: lentn@longan.gov.vn

12. XÃ NHƠN HÒA LẬP

- Địa chỉ: Ấp Nguyễn Tán, xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

- Điện thoại: (0272) 3846 631 -  (0272) 3846 075

- Thư điện tử: ubndnhonhoalap@longan.gov.vn

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND

* Đảng ủy:

 

- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: Nguyễn Chí Thành

+ Điện thoại: 0907803323

+ Email: ubndnhonhoalap@longan.gov.vn

- Phó Bí thư Đảng ủy : Lữ Văn Mưng

- Điện thoại: 0393714870

* Hội đồng nhân dân:

 

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Ký

+ Điện thoại: 0978568467

* Ủy ban nhân dân:

 

- Chủ tịch UBND: Đinh Văn Định

+ Điện thoại: 0377122199

+ Email: dinhdv@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND (KT): Huỳnh Thanh Phong

+ Điện thoai: 0916909015

+ Email: huynhthanhphong@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND (VX): Nguyễn Thị Đông Hà

+ Điện thoai: 0819781799

+ Email: dongha@longan.gov.vn

13. XÃ TÂN THÀNH

- Địa chỉ: ấp 2, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

- Số điện thoại: (0272) 3815 189 -  (0272) 3815 151

- Thư điện tử: ubndtanthanh@longan.gov.vn

Thông tin chung về lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND

* Đảng ủy:

 

- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND : Huỳnh Thanh Tú

+ Điện thoại: 0985358261

- Phó Bí thư Đảng ủy: Bùi Văn Nhân

+ Điện thoại: 0985769875

* Hội đồng nhân dân:

 

- Phó Chủ tịch HĐND: Bùi Minh Khải

+ Điện thoại: 0385639917

* Ủy ban nhân dân:

 

- Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Điệp

+ Điện thoại: 0978450750 

+ Email: diepnv@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND(KT): Lê Thanh Triều

+ Điện thoại: 0978599972

+ Email: lethanhtrieu@longan.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND(VX): Phạm Văn Hữu Tiệp

+ Điện thoại: 0946603909

+ Email: tieppvh@longan.gov.vn

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh