image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1

Văn bản Quy phạm pháp luật

Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/2023/QĐ-UBND 14/06/2023 Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 5
Tải về 0
03/2023/QĐ-UBND 13/03/2023 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Thạnh
Lượt xem: 6
Tải về 0
02/2023/QĐ-UBND 13/03/2023 Chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng tài chính và Kế hoạch
Lượt xem: 5
Tải về 0
01/2023/QĐ-UBND 13/03/2023 Quyết định về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Thạnh
Lượt xem: 5
Tải về 0
02/2022/QĐ-UBND 09/05/2022 Về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ
Lượt xem: 8
Tải về 0
01/2022/QĐ-UBND 29/04/2022 Về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động- Thương binh và xã hội
Lượt xem: 6
Tải về 0
04/2021/QĐ-UBND 14/10/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Thạnh
Lượt xem: 7
Tải về 0
03/2021/QĐ-UBND 12/10/2021 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND huyện Tân Thạnh về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Tân Thạnh
Lượt xem: 7
Tải về 0
02/2021/QĐ-UBND 07/10/2021 Quyết định về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Thạnh
Lượt xem: 6
Tải về 0
31/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được sử dụng trên Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉ
Lượt xem: 6
Tải về 0
12345
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh