image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
“Cánh tay nối dài” đưa chính sách BHXH đến gần người dân
Thời gian qua, thực hiện công tác phối hợp giữa BHXH với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đã mang lại nhiều kết quả tích cực

Từ hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đã khẳng định đây thực sự là những “cánh tay nối dài” đắc lực đưa chính sách BHXH đến gần với người dân hơn.

Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN phối hợp với BHXH triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và quyền lợi khi tham gia BHYT gắn trách nhiệm cá nhân với gia đình, người thân và cộng đồng xã hội; tham gia BHYT hộ gia đình để có đủ điều kiện khám chữa bệnh khi ốm đau, thai sản, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh,…bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi-tổ hội, thông qua các lớp tập huấn, các trang mạng xã hội (zalo, facebook, fanpage), chuyên mục “Vì sự tiến bộ phụ nữ hàng tháng”, bản tin công tác Hội hàng quý và trên hệ thống truyền thanh địa phương. Thông qua các hoạt động đã có nhiều hội viên phụ nữ đã tự nguyện trở thành “tuyên truyền viên” để lan tỏa chính sách nhân văn này tới cộng đồng.

Anh-tin-bai

BHXH với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT 

Ngoài hình thức tuyên truyền truyền thống trong các hội nghị, hội thảo, truyền thông,…các cấp hội còn tổ chức nhiều hoạt động đối thoại trực tiếp nhằm tuyên truyền sâu hơn các chính sách về BHXH, BHYT giúp người dân nói chung, phụ nữ nói riêng được giải đáp băn khoăn, vướng mắc khi tham gia BHYT,…Qua kênh thông tin này, Hội LHPN huyện và ngành BHXH nắm rõ hơn tâm tư, nguyện vọng và lý do vì sao vẫn còn một bộ phận người dân chưa tham gia BHYT, từ đó đưa ra giải pháp, cách thức tuyên truyền, vận động hiệu quả, thực tế hơn.

Đồng thời, các cấp Hội vận động hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm, tạo nguồn quỹ để xoay vòng giúp nhau mua bảo hiểm y tế cho phụ nữ và người thân trong gia đình thông qua việc củng cố, duy trì và nhân rộng mô hình “Góp vốn mua bảo hiểm y tế” tại 25 chi hội, 08 cơ sở Hội, với 399 thành viên, được triển khai thực hiện tại Tổ phụ nữ; mỗi tổ có từ 11 đến 50 thành viên; mỗi tháng hoặc quý (tùy theo sự thống nhất của từng tổ) các thành viên sẽ góp từ 50.000đ đến 100.000đ để hỗ trợ cho thành viên trong tổ mua BHYT; tùy thuộc vào số tiền của mỗi tổ nhiều hay ít, mà hỗ trợ cho các thành viên trong tổ, trong đó ưu tiên thành viên có sức khỏe yếu hay khám chữa bệnh thường xuyên, người lớn tuổi, bệnh tật, hộ có hoàn cảnh khó khăn; các thành viên còn lại có thể bắt thăm hoặc xét chọn xoay vòng luân phiên nhau, đảm bảo các thành viên đều mua thẻ bảo hiểm y tế liên tục để được hưởng ưu đãi tốt hơn, không bị gián đoạn thời gian của thẻ, đã mua được 801 thẻ, với số tiền 563 triệu đồng, mô hình đã tạo được sự đồng thuận tham gia tích cực của hội viên phụ nữ. Để góp phần hoàn thành chỉ tiêu về bảo hiểm y tế của huyện, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trong thời gian tới. Chủ tịch Hội LHPN huyện-Nguyễn Thị Tuyết Nhung, cho biết: “Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế và tiếp tục triển khai thực hiện tốt lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tăng số lượng hội viên, phụ nữ được tiếp cận thông tin và tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, cũng như tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, lồng ghép đưa hoạt động truyền thông chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình vào chương trình công tác, hoạt động Hội. Đồng thời, phối hợp tốt với cơ quan bảo hiểm xã hội tăng cường công tác tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội toàn dân, góp phần cùng huyện nhà xây dựng thành công huyện nông thôn mới”.

Anh-tin-bai

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể địa phương là những “cánh tay nối dài” đắc lực đưa chính sách BHXH đến gần với người dân

Trong những năm qua, thực hiện chương trình phối hợp với BHXH huyện về tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, được Bưu điện huyện tích cực quan tâm thực hiện. Ngành cũng đã chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp chặt chẽ với BHXH chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Hai ngành đã xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm thực hiện mục tiêu tăng tỉ lệ người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần chăm lo tốt an sinh cho người dân. Nói về công tác tiếp tục phối hợp trong thời gian tới của ngành Bưu điện với BHXH huyện, Giám đốc Bưu điện huyện-Lê Thị Khánh An cho biết: “Ngành Bưu điện tiếp tục hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để nhân viên của ngành là tuyên truyền viên cho người dân hiểu và tham gia BHXH, BHYT ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh hàng tháng ngành cũng có kế hạch cụ thể để tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền. Ngành cũng sẽ cam kết sẽ dùng năng lực mạng lưới, năng lực nhân sự quyết tâm cùng địa phương và ngành BHXH hoàn thành nhiệm vụ”.

Xã Nhơn Hòa thực hiện tốt công tác BHYT toàn dân trong quá trình xây dựng NTM. Trong những năm qua UBND xã đã cụ thể hoá thành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua thực hiện chỉ tiêu BHYT toàn dân. Để thực hiện đạt kết quả địa phương thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT và phân công từng thành viên BCĐ phục trách từng địa bàn để phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó BCĐ thực hiện chính sách BHYT xã đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHYT, và đưa chỉ tiêu BHYT vào Nghị quyết của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND.

Cùng với sự phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện của các ngành, các đoàn thể Ban chỉ đạo đã làm tốt công tác triển khai nhiều giải pháp tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật BHYT và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chính sách BHYT đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, đẩy mạnh việc tuyên truyền duy trì mô hình “ góp vốn mua BHYT” của các đoàn thể với 25 thành viên tham gia giải quyết được 9 BHYT. Trong quá trình tổ chức thực hiện BCĐ đã lồng ghép mục tiêu phát triển BHYT vào Chương trình XD Nông thôn mới. PCT.UBND xã-Phan Thị Tuyết Trinh cho biết: “BCĐ tham mưu cho Đảng uỷ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT. Bên cạnh đó thực hiện tốt phân công nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc các thành viên trong thực hiện. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT với các tổ chức chính trị, xã hội trong việc thực hiện tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến BHYT. Tiếp tục đưa chỉ tiêu phát triển BHYT vào Nghị quyết ĐU-HĐND, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc phối kết hợp với các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, đến nay, BHXH huyện đã ký kết quy chế, chương trình phối hợp với các ngành, tổ chức hội, đoàn thể trong huyện. Đây chính là những cánh tay nối dài góp phần hỗ trợ cơ quan BHXH đưa chính sách ngày càng gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân.

Với quan điểm chủ động đến với người dân, đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần Nhân dân, thời gian tới, BHXH huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Nội dung được chuyển tải hướng đến tiêu chí gần gũi, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, giúp người dân nắm bắt được thông tin và nâng hiểu biết, nhận thức về chính sách BHYT, BHXH tự nguyện. Từ đó, tích cực tham gia, nhằm sớm đạt mục tiêu “phủ sóng” BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện đã đề ra./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh